НП Галичица работи на еколошка едукација

НП Галичица сериозно работи на подигнување на еколошката свест на населението. Стручните лица од Националниот парк велат, свеста е на многу ниско ниво, токму затоа засилено се работи на кампањи, работилници, еколошки предавања особено со младите.

Во продолжение кратко видео интервју со Ангела Тасеска соработник за еколошка едукација во НП Галичица.

Social profiles